Strona główna   Ogłoszenia   Kontakt   


 Harmonogram zajęć

 Terminy zajęć

 Rekrutacja i wymagane
  dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

 Egzamin licencjacki - tezy

 Kontakt

 Strona główna WT US

 Studia K-K Harmonogram zajęć

 Terminy zajęć

 Rekrutacja i wymagane
  dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

________________________

 Kontakt

 Strona główna WT US


Wymagane dokumenty:

• kwestionariusz osobowy (wydrukowany po dokonaniu rejestracji elektronicznej - link poniżej)
• dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (wraz z suplementem)
• dwa zdjęcia
• zgoda Biskupa na podjęcie studiów (dotyczy księży)
• dowód osobisty (do wglądu)

Sekretariat udziela także wszelkich dodatkowych informacji na temat Studiów Podyplomowych z Teologii.

Dwuletnie Studia Podyplomowe z Teologii nie dają uprawnień do nauki katechezy w szkole.1) Pierwszym etapem rekrutacji jest założenie konta i uzupełnienie danych w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów:
https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

(przycisk po prawej stronie > rejestracja konta)

rekrutacja elektroniczna przedłużona do 19 października 2019 r.

2) Po uzupełnieniu danych możliwe jest wydrukowanie gotowego kwestionariusza - podania. Wraz z pozostałymi dokumentami należy dostarczyć do Sekretariatu studiów do dnia 19 października 2019 r.: osobiście lub drogą pocztową  (dane adresowe i godziny przyjęć w zakładce "Kontakt").
Copyright © WT US Sekcja w Koszalinie 2012-2020 Design by Skrzat®