Strona główna   Ogłoszenia   Kontakt   


 Harmonogram zajęć

 Terminy zajęć

 Rekrutacja i wymagane
  dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

 Egzamin licencjacki - tezy

 Kontakt Harmonogram zajęć

 Terminy zajęć

 Rekrutacja i wymagane
  dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

 Kontakt Strona główna WT US

 Studia K-K
Wymagane dokumenty:

• kwestionariusz osobowy (wydrukowany po dokonaniu rejestracji elektronicznej - link poniżej)
• dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (wraz z suplementem)
• jedna fotografia
• zgoda Biskupa na podjęcie studiów (dotyczy księży)
• dowód osobisty (do wglądu)


Sekretariat udziela także wszelkich dodatkowych informacji na temat Studiów Podyplomowych z Teologii.

Dwuletnie Podyplomowe Studia z Teologii nie dają uprawnień do nauki katechezy w szkole.Pierwszym etapem rekrutacji jest założenie konta i uzupełnienie danych w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów:
https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

(przycisk po prawej stronie --> rejestracja konta).

Rekrutacja trwa do 31 października 2023 r.

Po uzupełnieniu danych możliwe jest wydrukowanie gotowego kwestionariusza - podania. Wraz z pozostałymi dokumentami należy dostarczyć do sekretariatu studiów: osobiście lub drogą pocztową (dane adresowe i godziny przyjęć w zakładce Kontakt).
Copyright © WT US Sekcja w Koszalinie 2012-2024 Design by Skrzat®