Strona główna   Ogłoszenia   Kontakt   


Studia Podyplomowe z Teologii

 Harmonogram  i terminy zajęć

Rekrutacja i wymagane dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

 Egzamin licencjacki - tezy

 Studia K-K Harmonogram i terminy zajęć

Rekrutacja i wymagane dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

_____________________________

   Kontakt

   Strona główna WT US

Wymagane dokumenty:

• kwestionariusz osobowy (wydrukowany po dokonaniu rejestracji elektronicznej - link poniżej)
• dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (wraz z suplementem)
• dwa zdjęcia
• kserokopia dowodu osobistego
• zgoda Biskupa na podjęcie studiów (dotyczy księży)

Sekretariat udziela także wszelkich dodatkowych informacji na temat Studiów Podyplomowych z Teologii.

Dwuletnie Studia Podyplomowe z Teologii nie dają uprawnień do nauki katechezy w szkole.1) Pierwszym etapem rekrutacji jest założenie konta i uzupełnienie danych w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów:
https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

(listwa po lewej stronie - Logowanie i rejestracja konta -> rejestracja konta)

2) Po uzupełnieniu danych możliwe jest wydrukowanie gotowego kwestionariusza - podania. Podpisany kwestionariusz wraz z pozostałymi dokumentami można składać osobiście w Sekretariacie studiów lub przesłać pocztą na jego adres (dane adresowe i godziny przyjęć w zakładce "Kontakt")Copyright © WT US Sekcja w Koszalinie 2012-2019 Design by Skrzat®