Strona główna   Ogłoszenia   Kontakt   


Studia Podyplomowe z Teologii

 Harmonogram  i terminy zajęć

Rekrutacja i wymagane dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

 Egzamin licencjacki - tezy

 Studia K-K Harmonogram i terminy zajęć

Rekrutacja i wymagane dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

_____________________________

   Kontakt

   Strona główna WT US

Wymagane dokumenty:

    • kwestionariusz osobowy (wydrukowany po dokonaniu rejestracji elektronicznej - link poniżej)
    • dyplom ukończenia studiów magisterskich (wraz z suplementem) bądź dyplom ukończenia
             studiów pierwszego stopnia wraz z zaświadczeniem z uczelni o kontynuowaniu studiów
    • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego (jeśli nie jest to zaznaczone
             w dyplomie)
    • trzy zdjęcia
    • dowód osobisty (do wglądu)

Sekretariat udziela także wszelkich dodatkowych informacji na temat Teologiczno-Katechetycznych Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli.

Dwuletnie Teologiczno-Katechetyczne Studia Podyplomowe dla Nauczycieli dają uprawnienia do nauczania katechezy w szkołach podstawowych oraz tych szkołach ponadpodstawowych, które nie kończą się egzaminem dojrzałości.1) Pierwszym etapem rekrutacji jest założenie konta i uzupełnienie danych w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów:
https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

(listwa po lewej stronie - Logowanie i rejestracja konta -> rejestracja konta)

2) Po uzupełnieniu danych możliwe jest wydrukowanie gotowego kwestionariusza - podania. Wraz z pozostałymi dokumentami należy je składać osobiście w Sekretariacie studiów lub przesłać pocztą na jego adres (dane adresowe i godziny przyjęć w zakładce "Kontakt").
Copyright © WT US Sekcja w Koszalinie 2012-2019 Design by Skrzat®