Strona główna   Ogłoszenia   Kontakt   


   Harmonogram zajęć

   Terminy zajęć

   Rekrutacja i wymagane dokumenty

   Koszty studiów

   Ogłoszenia dla słuchaczy

   Egzamin licencjacki - tezy

   Kontakt   Harmonogram zajęć

   Terminy zajęć

   Rekrutacja i wymagane dokumenty

   Koszty studiów

   Ogłoszenia dla słuchaczy

   Kontakt   Strona główna WT US

   Studia K-K
Wymagane dokumenty:

• kwestionariusz osobowy (wydrukowany po dokonaniu rejestracji elektronicznej - link poniżej)
• dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (wraz z suplementem) bądź dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z zaświadczeniem z uczelni o kontynuowaniu studiów
• zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego (jeśli nie jest to zaznaczone w dyplomie)
• jedna fotografia
• dowód osobisty (do wglądu)


Sekretariat udziela także wszelkich dodatkowych informacji na temat Teologiczno-Katechetycznych Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli.

Dwuletnie Teologiczno-Katechetyczne Studia Podyplomowe dla Nauczycieli dają uprawnienia do nauczania katechezy w szkołach podstawowych oraz ponadpodsta- wowych (z wyjątkiem specjalnych).


Pierwszym etapem rekrutacji jest założenie konta i uzupełnienie danych w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów:
https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

(przycisk po prawej stronie --> rejestracja konta).

Rekrutacja trwa do 29 października 2024 r.

Po uzupełnieniu danych możliwe jest wydrukowanie gotowego kwestionariusza - podania. Wraz z pozostałymi dokumentami należy dostarczyć do sekretariatu studiów: osobiście lub drogą pocztową (dane adresowe i godziny przyjęć w zakładce Kontakt).
Copyright © WT US Sekcja w Koszalinie 2012-2024 Design by Skrzat®