Strona główna   Ogłoszenia   Kontakt   


 Harmonogram zajęć

 Terminy zajęć

Rekrutacja i wymagane dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

 Egzamin licencjacki - tezy

 Kontakt

 Strona główna WT US

 Studia K-K Harmonogram zajęć

 Terminy zajęć

Rekrutacja i wymagane dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

 Kontakt

 Strona główna WT USStudia Podyplomowe z Teologii

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego od roku akademickiego 2012/2013 prowadzi dwuletnie Studia Podyplomowe z Teologii w Koszalinie. Z tej formy kształcenia mogą skorzystać wszyscy absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia. W przypadku absolwentów teologii, studia te pozwalają na zdobycie tzw. licencjatu kościelnego i rozpoczęcie pracy nad doktoratem. Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się we środy w godz. 1600-2050 w budynku Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie.

W roku akademickim 2017/2018 rozpoczęła się VI edycja studiów podyplomowych (zajęcia są łączone z drugim rokiem V edycji).

Rekrutacja na edycję 2017/18 zakończyła się.


Nową propozycją są dwuletnie Teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe dla nauczycieli w Koszalinie. Adresowane są do tych, którzy posiadają tytuł magistra i pracują jako nauczyciele w szkołach różnych typów albo mają ukończone studia I stopnia i kontynuują studia połączone z przygotowaniem pedagogicznym. Ta forma studiów pozwala na zdobycie uprawnień do nauczania religii w szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych, które nie kończą się maturą). Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 830-1850w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie.

Rekrutacja na edycję 2017/18 zakończyła się.Copyright © WT US Sekcja w Koszalinie 2012-2016 Design by Skrzat®