Strona główna   Ogłoszenia   Kontakt   


 Harmonogram zajęć

 Terminy zajęć

 Rekrutacja i wymagane
  dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

 Egzamin licencjacki - tezy

 Kontakt Harmonogram zajęć

 Terminy zajęć

 Rekrutacja i wymagane
  dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

 Kontakt Strona główna WT US

 Studia K-KWydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego od roku akademickiego 2012/2013 prowadzi dwuletnie Podyplomowe Studia z Teologii w Koszalinie. Z tej formy kształcenia mogą skorzystać wszyscy absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia. W przypadku absolwentów teologii, studia te pozwalają na zdobycie tzw. licencjatu kościelnego i rozpoczęcie pracy nad doktoratem. Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się we środy w godz. 1600-2050 w budynku Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie.

W roku akademickim 2023/2024 rozpocznie się 12. edycja studiów podyplomowych (zajęcia będą łączone z drugim rokiem 11. edycji).


Dwuletnie Teologiczno-Katechetyczne Studia Podyplomowe dla Nauczycieli w Koszalinie adresowane są do tych, którzy posiadają tytuł magistra i pracują jako nauczyciele w szkołach różnych typów albo mają ukończone studia I stopnia i kontynuują studia połączone z przygotowaniem pedagogicznym. Ta forma studiów pozwala na zdobycie uprawnień do nauczania religii we wszystkich typach szkół. Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 830-1850 w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie.

W roku akademickim 2023/2024 rozpocznie się 8. edycja tego kierunku studiów podyplomowych.

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 1 lipca do 31 października 2023 r.

Copyright © WT US Sekcja w Koszalinie 2012-2024 Design by Skrzat®