Strona główna   Ogłoszenia   Kontakt   


 Harmonogram zajęć

 Terminy zajęć

 Wymagane dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

 Egzamin licencjacki - tezy

 Kontakt

 Strona główna WT US

 Studia K-K Harmonogram zajęć

 Terminy zajęć

 Wymagane dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

 Kontakt

 Strona główna WT USStudia Podyplomowe z Teologii

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego od roku akademickiego 2012/2013 prowadzi dwuletnie Studia Podyplomowe z Teologii w Koszalinie. Z tej formy kształcenia mogą skorzystać wszyscy absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia. W przypadku absolwentów teologii, studia te pozwalają na zdobycie tzw. licencjatu kościelnego i rozpoczęcie pracy nad doktoratem. Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się we środy w godz. 1600-2050.

W roku akademickim 2016/2017 rozpocznie się V edycja studiów podyplomowych i będzie łączona z drugim rokiem IV edycji.

Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończyła się.


Nową propozycją są dwuletnie Teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe dla nauczycieli w Koszalinie. Adresowane są do tych, którzy posiadają tytuł magistra i pracują jako nauczyciele w szkołach różnych typów albo mają ukończone studia I stopnia i kontynuują studia połączone z przygotowaniem pedagogicznym. Ta forma studiów pozwala na zdobycie uprawnień do nauczania religii w szkołach. Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 830-1850.

Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończyła się.Copyright © WT US Sekcja w Koszalinie 2012-2017 Design by Skrzat®